Nesten

2H-nest

Algemeen

29 March 2013. Totaal van 1 reu en 2 teven

Ouders

Keira of Killarney Ón Inis Glas "Keira" (NL., BE. Kamp., NJK'06, NVK'14)

Stamboom

Gallaghan from the Soft Estate of Drogheda

Dunluce Earlecroft Harvestmoon
FR. Int. Kamp.

A.K.A. Teague The Soft Irish Gentlewheaten

Affectionate Abaigh of Dunluce

Hobel A Swingin' Affair

Briankeen J.O.
Ir. Kamp.

Macfinn Take Me High Avec Hobel

Keira of Killarney Ón Inis Glas
NL., BE. Kamp., NJK'06, NVK'14

Ingle Oliver Twist
NL, BE, Int. Kamp. JW'03, VW'11, NVK'12

Warrior of Gildiven
IR. Ch.

Bannighers Moingionn

Dymphna Dana Ón Inis Glas
NL, BE Kamp., NVK'09

Bailehannah Bhailintin

Hamadryad Havana v.d. Keienhorst
NL, BE, LU, Int. Kamp., JW'96, W'98, NVK '07

Nest foto's

6 dagen oud

6 dagen oud

6 dagen oud

zzzzzzzzzzzz 2 weken oud

dappere stapper: 2,5 week oud

schone slaper: bijna 3 weken

slechte tafelmanieren: ruim 3 weken

eten al “iets netter”: 5,5 week

siësta: bijna 6 weken

Individuele foto's reuen

Hanlon Higgins 1 week oud

Hanlon Higgins 8 weken oud

Hanlon Higgins geknipt, 8 weken oud

Individuele foto's teven

Hannah Hisolda "Hannah" 1 week oud

Hannah Hisolda "Hannah" 8 weken oud

Hiolair Hazel 1 week oud

Hiolair Hazel 8 weken oud

Hiolair Hazel geknipt, 8 weken oud